Informacje bieżące

Nowy informator dla kandydatów na studia w r.a. 2013/2014

Opracowana została nowa edycja informatora dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Informator ten zawiera m. in. zaktualizowany program studiów I stopnia oraz opisy nowych przedmiotów.

WIChiP PW ponownie nagrodzony w konkursie MNiSW

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej został laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów i system poprawy jakości kształcenia wprowadzony w roku 2013. Nowy program studiów I stopnia uzyskał II miejsce w rankingu punktowym studiów o profilu ogólnoakademickim wśród 185 zgłoszonych wniosków - szczegóły na stronie MNiSW.

Umowa z koncernem TOTAL

Podpisano ważną umowę dotyczącą wspomagania procesu dydaktycznego w naszej uczelni przez specjalistów z koncernu Total oraz wspólnych programów badawczych.

Nasz wydział jest koordynatorem tych działań ze strony PW.

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w lutym 2015 r.

Zapisy kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się w lutym 2015 r. będą przyjmowane w dniach 5-29.01.2015 r. w systemie rekrutacyjnym PW. Po dokonaniu zapisu wymagane dokumenty należy złożyć do 4.02.2015 r. w Dziekanacie studiów II stopnia (p. 179, tel. 22 234 6509). Szczegółowe zasady i procedura rekrutacji na studia II stopnia na WIChiP PW są dostępne tutaj.

Absolwentka naszego wydziału w finale programu "Mam Talent"

Pani Agnieszka Marczak absolwentka naszego wydziału znalazła się w finale programu TVN "Mam Talent".

Salon Maturzystów Perspektywy 2013

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiami na Politechnice Warszawskiej, a szczególnie serdecznie osoby pragnące studiować na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, do odwiedzenia naszych stoisk w ramach Warszawskiego Salonu Maturzystów "Perspektywy 2013" (12-13 września b.r.).

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do bezpłatnego studiowania

Studenci, którzy rozpoczęli studia w r. ak. 2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014 są zobowiązani do wypełnienia "Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat".

Zakończenie rekrutacji na studia I stopnia na r.a. 2013/2014

Rekrutacja na I rok studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa w r.a. 2013/2014 została zakończona.

Plany zajęć w semestrze zimowym r.a. 2013/2014

W dziale Studia udostępnione zostały plany zajęć w semestrze zimowym w r.a. 2013/2014 dla studiów I stopnia i II stopnia.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów w PW (oprócz kierunku Architektura i Urbanistyka) wynosi 85 zł. Osoby które zarejestrowały się na studia w PW dokonują wpłaty na indywidualny numer konta podany w panelu rejestracji.

Strony

Linki

 

Portal kandydata na studia w PW - zobacz

 

Informator WIChiP 2017 - do pobrania

 

Progi punktowe 2013-2017 - zobacz

 

Film informacyjny WIChiP PW - zobacz

 

Specjalności na studiach II stopnia

 

Aktualności w serwisie PW dla kandydatów:

- na studia I stopnia (od października 2018 r.)

- na studia II stopnia (od lutego 2018 r.)

 

Badania lekarskie kandydatów na studia

 

Portal informacyjny Polibuda.info

 

Kontakt: rekrutacja.ichip@pw.edu.pl

 

 

Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w Politechnice Warszawskiej:

Uchwała Senatu PW z dnia 22 października 2014 r.