Informacje bieżące

Termin składania wniosków o stypendium doktoranckie

Termin składania wniosków o stypendium doktoranckie dla nowych doktorantów upływa 10 października 2013. Wnioski i dokumenty umożliwiające ich ocenę proszę składać do sekretariatu p.173.

Pomoc materialna / stypendia

Na stronie wydziałowej w zakładce "Stypendia / pomoc materialne" pojawiły się nowe dokumenty: zasady i formularze wniosków obowiązujące w r.a. 2013/2014 (zarządzenie Rektora PW nr 35/2013 z dn. 10 września 2013r.)

Badania okresowe dla studentów

Podpisano umowę na bezpłatne badania okresowe dla studentów.

Stypendia dla doktorantów

Dnia 24 września 2013 mija termin składania: sprawozdań z działalności naukowej, wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Natomiast wnioski o stypendium Rektora można składać do dnia 14 października 2013. Szczegóły w zakładce stypendia w dziale studiów III stopnia.

Jesienna sesja egzaminacyjna

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego jesienna sesja egzaminacyjna trwa od 1 do 15 września 2013 r. Do pobrania - ważne terminy.

Oferta wykładów dla studentów i doktorantów

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha przygotował ofertę wykładów w roku akademickim 2013/2014 dostępnych dla studentów i doktorantów wszystkich kierunków studiów. Szczegóły w ulotce.

Okresowe badania lekarskie

CenterMed uruchomił możliwość wykonania badań medycyny pracy także w placówce przy ulicy Mochnackiego 10 w Warszawie.

StRuNa 2013

Do 14 października trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu StRuNa 2013

Warsztaty projektowania i druku 3D

W dniach 23-27 września Centrum Nauki Kopernik organizuje warsztaty projektowania i druku 3D dla studentów

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do bezpłatnego studiowania

Studenci, którzy rozpoczęli studia w r. ak. 2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014 są zobowiązani do wypełnienia "Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat".

Strony