Athens

 

Utworzony w 1996 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

 

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS.

 

Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 11-18 listopada 2017 r.

 

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

 

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

 • Rejestracja studentów na stronie programu rozpocznie się w dniu 3 lipca 2017 r. i potrwa do 1 pażdziernika 2017r.
 • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedz z danej dziedziny) i wybrać od 3 do 6 tematów. Szczegółowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.
 • Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z akceptacją Dziekana Wydziału oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie 3 października 2017 r. (wtorek) do godz. 14.00.
 • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

 

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Created in 1996, the ATHENS Network is composed of 15 European technological universities or institutions from the following countries: Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany,  Greece, Hungary, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain and Turkey.

 

The principle goal of the Network is to facilitate the exchange of students among the major European technological universities.

 

One of the Network's first and most unique actions concerns the organisation of an intensive course programme given at each member institution during one of two defined periods ("Sessions") of the academic year (November and March). This training activity, called ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/SOCRATES).

 

Each Session, includes both 30 hours of scientific courses work as well as 10-15 hours of "European Dimension" Activities. At the termination of an ATHENS Session, the Home Institution officially recognises the work carried out, according to the results obtained on an examination organised by the Host Institution and evaluated according to its proper system of grading. Each complete Session is generally worth 2 to 3 ECTS credits. The number of credits given depends on the home University.

 

The session will take place on 11-18 November 2017.

 

In order to participate in the Session, candidates are asked to do the following:

 • Complete the Registration Form on the Web (found on http://www.athensnetwork.eu) and indicate, in addition to the course selected as a first choice, a "second choice course and third choice" in order to have a strong chance of participating in the Session. Registration for March 2016 Session begins on 3rd July 2017 and remains open until 1st October 2017.
 • Choose from 3 to 6 possible courses in order of priority, taking into account the background knowledge (prerequisites) required in order to fully benefit from the course selected (additional information can be obtained from the professor organising the course, see the Course Description, and by consulting professors at the Home Institution).
 • Complete, print out and sign the Registration Form and the Student Commitment and return both forms (Registration Form must be accepted by Dean or Vice-Dean of the Faculty) to the ATHENS Programme Coordinator's office, room 234 in WUT Main Building by 3rd October 2017 (Tuesday) by 14.00.  You should also read "Things to Know about ATHENS" - link
 • Take special note of the dates, hours and different European Dimension Programmes organised at each institution. As previously indicated, these programmes are an integral part of an ATHENS Session.
 • Attention! Once you have received official acceptance for the ATHENS Session, your registration is considered as definite. Only in the case of major unforeseen circumstances will Home Institutions permit their students to cancel registration. Last minute cancellations can be costly: students can be asked to pay local expenses entailed by the course institution and the cost of housing reserved for them.
 • According to your nationality, verify the visa requirements for the destinations you have chosen.

 

 

Dodatkowych informacji udziela / For more information, please contact:

Dominika Frąk - Dudzińska

ATHENS Programme Coordinator
Centre for International Cooperation
Warsaw University of Technology
Main Building, Plac Politechniki 1, room 233C (2nd floor)
tel.: +48 22 234 6150
e-mail: dfrak@cwm.pw.edu.pl