Program studiów

Program studiów magisterskich (wprowadzony od r.a. 2014/2015)

Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej z dnia 26 lutego 2013 r. wprowadzony został nowy program studiów magisterskich (II stopnia). Nowy program studiów jest realizowany przez studentów, którzy rozpoczną naukę na I roku studiów II studia po 23 lutego 2015 roku. Szczegóły nowego programu studiów na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa:

- zmiana specjalności studiów - w nowej ofercie studia II stopnia są prowadzone na specjalnościach:

1. Inżynieria procesów przemysłowych

2. Inżynieria procesów ochrony środowiska

3. Bioinżynieria

- wprowadzenie kierunkowego przedmiotu informatycznego Obliczeniowa mechanika płynów (CFD) (wykłady i laboratorium komputerowe)

- unowocześnienie programu studiów i wprowadzenie nowych przedmiotów specjalnościowych m. in. Zasady zrównoważonego rozwoju w inżynierii procesowej, Intensyfikacja procesów inżynierii chemicznej, Modelowanie wieloskalowe i Gospodarka odpadami stałymi.