Termin wydarzenia: 
18-19 marca 2014 r.

Więcej informacji na stronie: http://targipracy.org.pl/new/.

Kategoria: 
informacja ogólna, studenci, absolwenci.