Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Dziekan i Rada Wydziału serdecznie zapraszają na uroczystość inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 2 października 2017 r. o godz. 13.30 w auli AII gmachu wydziału przy ul. Waryńskiego 1.

 

Program inauguracji:
1. Otwarcie uroczystości

2. Wystąpienie Dziekana
3. Uroczysta Immatrykulacja studentów I roku studiów
4. Wystąpienie Przedstawiciela pracodawców

5. Wystąpienie Przedstawiciela studentów

6. Wręczenie nagród JM Rektora PW

7. Wykład inauguracyjny dr hab. inż. Pawła Sobieszuka pt. „Inżynieria chemiczna: podróż od mega do nano"

 

Obecność osób przyjętych na I rok studiów na inauguracji jest obowiązkowa.

 

Zajęcia dydaktyczne semestru zimowego zaczynają się we wtorek, 3 października 2017 r.

Kategoria: 
informacja ogólna, kandydaci, studia.
Termin: 
30.09.2016 r.