Konferencja Odpady 2016

XIII Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA

Problemy Unieszkodliwiania Odpadów

                 Warszawa, 28 listopada 2016

 

 

 

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa

na XIII Konferencję DLA MIASTA I ŚRODOWISKA - Problemy Unieszkodliwiania Odpadów.

Konferencja rozpocznie się 28 listopada 2016 o godzinie 10:00

na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

 

 

 

 

W celu zgłoszenie swojego uczestnictwa w konferencji należy wypełnić udostępnioną kartę zgłoszenia i odesłać ją drogą mailową do dnia 31.10.2016 r. na adres R.Cherbanski@ichip.pw.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Fotorelacja z konferencji

Program konferencji

Informacje organizacyjne

Karta zgłoszenia

Szablon streszczenia

Szablon pracy

Adres konferencji

 

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji

Parking

Czas trwania konferencji

Zgłoszenie uczestnictwa

Opłata konferencyjna

Rejestracja

Przygotowanie i prezentacja referatu

Przygotowanie i prezentacja plakatu

Materiały konferencyjne

Komitet honorowy

Komitet programowy

Komitet organizacyjny

Informacje

 

 

Miejsce konferencji

Konferencja będzie miała miejsce w gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej przy ul. Waryńskiego 1. Referaty będą wygłaszane w audytorium  na parterze budynku. Plakaty będą prezentowane w holu, vis-a-vis wejścia do audytorium.

 


 

Parking

Przy wjeździe na parking wydziałowy (patrz mapka) na hasło "konferencja ODPADY" zostanie Państwu wydany bilet, który podpisany przy organizatorów podczas rejestracji będzie upoważniał do korzystania z parkingu bez dodatkowej opłaty.

 


 

Czas trwania konferencji

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2016 r. Rozpocznie konferencji nastąpi o godz. 10:00, a jej przewidywane zakończenie, w zależności od liczby zgłoszonych referatów, jest planowane na 16:00 – 17:00.

 


 

Zgłoszenie uczestnictwa

W celu zgłoszenie swojego uczestnictwa w konferencji należy wypełnić udostępnioną
na stronie internetowej kartę zgłoszenia i odesłać ją drogą mailową do dnia 31 października 2016 na adres R.Cherbanski@ichip.pw.edu.pl

 


 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów wynosi 150 zł, natomiast dla pozostałych uczestników 300 zł. Opłata obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • publikację pracy w materiałach konferencyjnych,
  • materiały konferencyjne,
  • przerwy kawowe,
  • zimny bufet.

Wpłaty za konferencję należy wnosić na poniższy rachunek do 31 października 2016 :

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

 

Bank PEKAO S.A. 

Numer rachunku: 74 1240 1053 5111 1070 0030 0091

Tytułem: ODPADY 2016

Jednocześnie informujemy, że nie ma innej możliwości wnoszenia opłat za konferencję (gotówka, karty płatnicze itp.)

 


 

Rejestracja

Rejestracja Uczestników Konferencji będzie prowadzona w holu, na parterze budynku, vis-a-vis wejścia do audytorium. Rozpocznie się o godz. 9:00 i będzie prowadzona przez cały czas trwania konferencji.

 


 

Przygotowanie i prezentacja referatu

Całkowity czas przewidziany na referat wynosi 25 minut (20 min na prezentację + 5 min na dyskusję).

Prezentowane referaty należy przygotować w formacie MS Office Power Point 2007 (lub starszym) lub w formacie Adobe Reader XI (lub starszym). Organizatorzy zapewniają laptopy konferencyjne. Każdy z Prelegentów proszony jest o zapisanie swojej prezentacji na nośniku typu „pendrive” („memory stick”). Dodatkowo prosimy o przesłanie prezentacji drogą mailową na adres R.Cherbanski@ichip.pw.edu.pl do 25.11.2016 r. Używanie własnego laptopa będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach.

 


 

Przygotowanie i prezentacja plakatu

Plakat należy przygotować w formacie ISO A0 – tj. 841 mm (szerokość) x 1189 mm (długość). Prosimy o zamontowanie plakatów przed rozpoczęciem konferencji albo w czasie pierwszej przerwy kawowej, tj. około godz. 11:30. Po zakończeniu konferencji prosimy o usunięcie plakatów. Organizatorzy zapewniają materiały do mocowania plakatu.

Prosimy o zamontowanie plakatów przed rozpoczęciem konferencji albo w czasie pierwszej przerwy kawowej, tj. około godz. 11:30. Po zakończeniu konferencji prosimy o usunięcie plakatów.

Organizatorzy zapewniają materiały do mocowania plakatu.

 


 

Materiały konferencyjne

Streszczenia wszystkich zakwalifikowanych prac zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych. Prosimy o stosowanie się zasad formatowania tekstu zgodnie
z udostępnionym szablonem streszczenia. Ostateczny termin nadsyłania streszczeń upływa
z dniem 31 października 2016.

Pełne teksty prac zostaną zamieszczone na konferencyjnym CD. Prosimy o stosowanie się zasad formatowania tekstu zgodnie z udostępnionym szablonem pracy. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 12 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstu zamieszczono w szablonach.

 


 

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga – Dziekan Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko – Politechnika Gdańska

 

 


 

KOMITET PROGRAMOWY

prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski

 

 


 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Robert Cherbański – przewodniczący

dr inż. Anna Adach

dr inż. Michał Lewak

 

 


 

INFORMACJE

dr inż. Robert Cherbański, e-mail: R.Cherbanski@ichip.pw.edu.pl, tel. (22) 234 63 74

dr inż. Michał Lewak, e-mail: M.Lewak@ichip.pw.edu.pl, tel. (22) 234 62 89