Termin wydarzenia: 
8 kwietnia 2014 r.
Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci, absolwenci.