Termin wydarzenia: 
15-16 maja 2015r.
Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studenci, absolwenci.