Prace dyplomowe inżynierskie

Tematy prac dyplomowych inżynierskich do realizacji w r.a. 2017/2018

Przy zapisach na realizację pracy dyplomowej inżynierskiej należy stosować poniższe zasady:

1. Po wybraniu tematu z listy ofert należy uzyskać zgodę promotora na wykonanie pracy dyplomowej.
2. Po uzyskaniu zgody promotora należy wypełnić obie części  Karty wydania tematu pracy dyplomowej.
Uwaga: wpisany temat pracy musi być zgodny z uzgodnionym z promotorem tematem wybranym z listy.
3. Kartę informacyjną podpisaną przez wykonawcę i promotora należy dostarczyć do Dziekanatu studiów I stopnia.
4. Jedną część Karty należy zostawić w Dziekanacie, zaś jej drugą część (dla studenta) należy zachować.
5. Wyboru tematu pracy i zgłoszenia tematu w Dziekanacie należy dokonać najpóźniej do 28 kwietnia 2017 r.

 

Do pobrania: Oferta tematów prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2017/2018

 

Do pobrania:

Szczegółowe zasady dyplomowania w r.a. 2017/2018

Zasady egzaminu dyplomowego inżynierskiego

Lista pytań na egzamin dyplomowy inżynierski

Szablon plakatu pracy dyplomowej inżynierskiej

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej (plik otwarty)

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania prac dyplomowych zawiera Vademecum dyplomanta WIChiP

 

Okładki prac dyplomowych:

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa magisterska

Wydrukowane okładki są dostępne na Wydziale i wliczone w koszt oprawy pracy dyplomowej.

 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja ogólna dla promotorów, recenzentów i studentów

Informacje szczegółowe dla studentów

 

 

Postery prac dyplomowych w r.a. 2016/2017

 

Archiwum:

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2015/2016

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2014/2015

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2013/2014

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2012/2013