Termin wydarzenia: 
21 maja 2015, 16:15, Gmach Główny s.134

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, absolwenci, nauka.