Ubezpieczenia

Studenci Politechniki mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów.

Ubezpieczenie NNW ma charakter dobrowolny. Każdy może z niego zrezygnować, może też wybrać inną firmę.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych.

 

Po co się ubezpieczać?

Powód dla ubezpieczenia się jest prosty: w razie wypadku (złamanie, zwichnięcie) lub innego zdarzenia (zawał, krwotok, pogryzienie przez psa, odmrożenie, pobyt w szpitalu) - firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie, które w dużej mierze rekompensuje poniesione dodatkowo koszty (materiałów rehabilitacyjnych, przejazdów, itp.).

 

Przypominamy, że posiadanie ubezpieczenia NNW jest obowiązkowe dla studentów odbywających praktyki zawodowe (zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW).

A zatem osoby, które mają takie plany w nadchodzącym roku akademickim, zachęcamy do zawarcia ubezpieczenia już teraz.

 

Oferta na rok akademicki 2016/2017

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Jak uzyskać odszkodowanie?

 

Jeśli ulegniesz wypadkowi lub zajdzie inna sytuacja, w wyniku której należy Ci się odszkodowanie należy:

  • zgromadzić dokumentację medyczną (lub innego rodzaju) potwierdzającą okoliczności i skutki wypadku,
  • zgłoszenie szkody -  w Kwesturze u p. Lucyny Bieranowskiej, pok. 325, Gmach Biurowy przy ul. Noakowskiego 18/20 - wypełniając formularz; należy przy tej okazji przedstawić dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu); w przypadku wpłaty w dziekanacie stempelek w indeksie.