dr inż. Robert Hubacz

stanowisko:
 adiunkt
funkcje:
Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji zajęć dydaktycznych

Dydaktyka

Termin konsultacji-czwartek 15.00-16.00

Studia I stopnia

 

Termodynamika procesowa – ćwiczenia (semestr 4)

Termodynamika procesowa – laboratorium (semestr 5)

Application of chemical engineering in space technology – przedmiot obieralny (wykład)