prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzata Jaworska

stanowisko:
 profesor nadzwyczajny
funkcje:
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich programów międzynarodowych
Członek Rady Naukowej Wydziału
Członek Rady Wydziału

Dydaktyka