dr inż. Michał Lewak

stanowisko:
 adiunkt
funkcje:
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału
Terminy przyjęć: środa 13:15-14:00
Członek Rady Wydziału

Dydaktyka

Termin konsultacji-czwartek 16.15-17.00