dr hab. inż. Maciej Pilarek

stanowisko:
 adiunkt
funkcje:
Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia
Członek Rady Naukowej Wydziału
Członek Rady Wydziału

Dydaktyka

Termin konsultacji: środy, godz. 14:15 - 15:00.

 

Prowadzone zajęcia:

 

  • kierunek Biotechnologia:

I stopień, 4 semestr 

- "Biochemia - laboratorium" (semestr letni) - dostęp do materiałów zajęciowych

I stopień, 6 semestr

- "Biotechnologia 2" - wykład (semestr letni) - dostęp do materiałów wykładowych

- "Kultury komórkowe i tkankowe roślin i zwierząt" - wykład, laboratorium (semestr letni) - dostęp do materiałów wykładowych

 

  • kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa:

II stopień, 1 semestr

- "Metody hodowli in vitro komórek roślinnych i zwierzęcych" - wykład obieralny (semestr letni) - dostęp do materiałów wykładowych