dr hab. inż. Antoni Rożeń

stanowisko:
 adiunkt
funkcje:
Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
Członek Rady Naukowej Wydziału
Członek Rady Wydziału

Dydaktyka

Termin konsultacji-wtorek 12-13


StudiaI stopnia

1. Grafika inżynierska - ćwiczenia projektowe (sem. 1)

2. Podstawy mechaniki płynów - wykład (sem. 3)

3. Komputerowy rysunek techniczny - laboratorium

 

Studia II stopnia

1. Procesy mieszania płynów o złożonej reologii - wykład (przedmiot obieralny dla sem. 1)

 

Termin konsultacji dydaktycznych - środa 14.15-16.00