dr inż. Mariusz Zalewski

stanowisko:
 starszy wykładowca
funkcje:
Pełnomocnik Dziekana ds. sieci i systemów komputerowych
Członek Rady Wydziału

Dydaktyka

 


 

Terminy konsultacji:

 

  • Informatyka 3 BIO: wtorek 17-18

 

  • Inżynieria Bioprocesowa: piątek 10-11

 

  • Informatyka IChiP: środa 14-15