Umorzenia płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych

Decyzja Dziekana WICHiP nr 14/2023

Decyzja Dziekana WIChiP PW nr 14/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zasad umorzeń płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych przez studentów WIChiP w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 z powodu niezadowalających wyników w nauce. 

 

Naliczanie opłat w semestrze 2023L za powtarzane zajęcia z semestru 2022Z odbędzie się według poniższego harmonogramu:

06.03 – naliczenie opłat w Usosie widoczne w zakładce Rozliczenia-Rozliczenia oczekujące

od 06 do 13.03  termin:

- składania  podań do WRS-u o zmniejszenie lub anulowanie płatności

- zgłaszania informacji o błędnie naliczonych opłatach do dziekanatu I stopnia (mailowo lub osobiście)

WAŻNE: po tym terminie naliczenia w usosie zostaną zaksięgowane i wprowadzanie jakichkolwiek zmian dot. płatności będzie bardzo utrudnione!

20.03 - termin uregulowania przez studentów widniejących w usosie płatności