Ważne dokumenty

Dokumenty związane z przebiegiem studiów III stopnia w dyscyplinie inżynieria chemiczna

Regulamin studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (.pdf)

Program studiów (.pdf)