Wydział

Historia inżynierii chemicznej i procesowej w Politechnice Warszawskiej sięga początku lat 70. XX wieku, kiedy to w wyniku połączenia czterech katedr Wydziału Chemicznego PW utworzony został Instytut Inżynierii Chemicznej. Kilka lat później, 27 października 1973 roku, Instytut Inżynierii Chemicznej (od 1986 roku Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej) uzyskał uprawnienia odrębnego wydziału Politechniki Warszawskiej, zaś 23 października 1991 roku został przekształcony w Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Obecnie Wydział jako jedyny w kraju jest dedykowany kształceniu i badaniom naukowym prowadzonym wyłącznie w obszarze inżynierii chemicznej, a pracownicy Wydziału swoimi badaniami znacząco przyczyniają się do rozwoju dyscypliny inżynieria chemiczna w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych.

W obecnej strukturze Wydziału funkcjonuje pięć jednostek naukowo-dydaktycznych:

W ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonywanej na podstawie oceny wyników działalności naukowo-badawczej za lata 2017–2021 wydział uzyskał kategorię A. W ostatnich latach pracownicy Wydziału byli wyróżniani licznymi prestiżowymi nagrodami krajowymi i międzynarodowymi.

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej jest wiodącym w Polsce wydziałem prowadzącym studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa. Ma silnie ugruntowaną, bardzo dobrą pozycję i renomę w Europie oraz na świecie. Wydział prowadzi studia stacjonarne:

  • I stopnia (inżynierskie) trwające 3,5 roku (7 semestrów)
  • II stopnia (magisterskie) trwające 1,5 roku (3 semestry)

Na przestrzeni lat, kierunek inżynieria chemiczna realizowany na WIChiP był wysoko oceniany w rankingach studiów w Polsce. Co więcej, Wydział był również wyróżniany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego między innymi nagrodami za najlepszy kierunek studiów.

Wydział posiada ponadto wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Dyplomy uzyskiwane na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej są uznawane w Europie na mocy akredytacji przez European Network for Accreditation of Engineering Education.