Kandydaci

Drodzy Państwo,

Zapewne nazwa inżynieria chemiczna kojarzy Wam się z inżynierią oraz chemią. Wiedząc jednak, że chemia to nauka przyrodnicza o przemianach substancji chemicznych, a inżynieria to działalność polegająca na projektowaniu i użytkowaniu urządzeń technicznych z wykorzystaniem wiedzy naukowej, można sobie tę relację wyobrazić. Inżynieria chemiczna zajmuje się praktyczną realizacją procesów fizycznych i chemicznych, w szczególności w dużej skali przemysłowej, a ponieważ dotyczy procesów przetwórczych, stąd jej pełna nazwa brzmi inżynieria chemiczna i procesowa. Dzięki wiedzy i umiejętnościom specjalistów z tej dziedziny funkcjonuje przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny i petrochemiczny, wytwarzane są żywność, leki, szczepionki, kosmetyki i paliwa, a także powstają nowe urządzenia i instalacje przemysłowe. To oczywiście bardzo uproszczone wyjaśnienie czym zajmuje się inżynieria chemiczna i procesowa, ale bez wątpienia bardzo trudno jest sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez produktów codziennego użytku, które powstają dzięki działalności absolwentów studiów na tym kierunku. Trzeba też wiedzieć, że jest to bardzo silna dyscyplina naukowa obejmująca oprócz klasycznych zagadnień dotyczących procesów fizycznych i chemicznych również biotechnologię, bioinżynierię, nanotechnologię, ochronę środowiska i alternatywne źródła energii.

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzi studia I i II stopnia, których absolwenci stanowią specjalistyczną kadrę inżynierską i menedżerską dla przemysłu przetwórczego i firm badawczo-rozwojowych. Absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w szkole doktorskiej Politechniki Warszawskiej i instytucjach naukowych. W 2020 roku nasz Wydział obchodził jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Dzięki wysokiej jakości prowadzonych studiów wypracowaliśmy sobie w tym czasie pozycję lidera w Polsce w kształceniu studentów na kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa. W 2023 roku nasza oferta dydaktyczna na studiach II stopnia powiększyła się o program studiów realizowany w języku angielskim. Nieprzerwanie od 2012 roku prowadzone na naszym Wydziale studia zajmują czołowe miejsca w rankingu miesięcznika Perspektywy w kategorii studiów inżynierskich na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. W 2022 roku studia na naszym Wydziale uzyskały prestiżowy Certyfikat Doskonałości „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wyróżnienia te są efektem systematycznego i skutecznego unowocześniania programów studiów i dostosowywania treści programowych zajęć dydaktycznych do potrzeb pracodawców, a także dowodem dużego zaangażowania naszych nauczycieli akademickich w opiekę nad studentami. Zachęcam Was do zapoznania się z inżynierią chemiczną i procesową oraz studiami na naszym Wydziale. Na kolejnych stronach tego informatora dowiecie się szczegółowo, czego można się u nas nauczyć i w jakich zajęciach uczestniczą nasi studenci. Przedstawimy Wam bliżej inżynierię chemiczną i tematykę prowadzonych przez nas prac naukowych i badawczo-rozwojowych. Poznacie także działalność i aktywności naszych studentów. Mam nadzieję, że informacje te będą stanowiły dla Was inspirację do podjęcia decyzji o studiach na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Studia te z pewnością sprawią satysfakcję wszystkim, którzy mają zamiłowanie do kreatywnego i logicznego myślenia oraz ciekawość badacza poznawania zjawisk fizycznych i chemicznych. Zapraszam serdecznie do dołączenia do grona naszych studentów.

Prof. dr hab. inż. Marek Henczka

Dziekan