Dokumenty do pobrania

Od 08.05.2023r. poniższe podania prosimy o składanie poprzez USOSWEB:

- podanie ogólne

- podanie o zmianę grupy / przedmiotu

- podanie o urlop zdrowotny, okolicznościowy lub nieuwarunkowany

- podanie o zgodę na realizację przedmiotu/ów awansem

- wniosek o wydanie zaświadczenia o studiowaniu

- podanie o rejestrację warunkową/powtórną

- wniosek o przygotowanie suplementu do dyplomu w USOSweb

- podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące

- prośba o wypisanie z zajęć

- prośba o zapisanie na zajęcia

Pozostałe podania należy składać w formie papierowej:

Podanie o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

Podanie o zmianę tematu i/lub promotora pracy dyplomowej

Podanie o zmiany płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych

 Instrukcje do poszczególnych podań wysyłanych przez USOSweb

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja ogólna dla promotorów, recenzentów i studentów

Informacje szczegółowe dla promotorów

Informacje szczegółowe dla recenzentów

Informacje szczegółowe dla studentów

Inne