Międzynarodowe programy studenckie

Międzynarodowe programy studenckie

Wymiana międzynarodowa odbywa się w ramach programów: Erasmus+, EUKLA, ATHENS, NUPACE oraz umów bilateralnych.

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej organizuje dwa razy w roku spotkanie "WUT Exchange Day" dotyczące oferty programów wymiany międzynarodowej, dostępnych dla studentów Politechniki Warszawskiej.

 

Wymiana studencka to możliwość:

 • odbycia części studiów za granicą,
 • studiowania w międzynarodowym środowisku,
 • zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie,
 • poznania innego kraju, jego języka i kultury,
 • nawiązania nowych przyjaźni oraz przeżycia wielkiej przygody.

 

Więcej informacji na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

 

KONTAKT:

CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA,
PLAC POLITECHNIKI 1

 

Program ERASMUS+:

Jolanna Gołębiewska

joanna.golebiowska@pw.edu.pl

Studenci PW: erasmus@pw.edu.pl

Studenci przybywający: incoming.erasmus@pw.edu.pl

    tel. 022 234-74-04
   fax: 022 629-80-09
 

Program ATHENS:

Dominika Frąk – Dudzińska

Koordynator Programu ATHENS

Centrum Współpracy Międzynarodowej

dominika.frak@pw.edu.pl

    tel. 022 234-61-50

   fax: 022 234-61-49
 

 

Pełnomocniczką Dziekana  ds. umiędzynarodowienia studiów na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej jest:

dr inż. Agata Penconek

W celu umówienia terminu spotkania proszę o kontakt meilowy.

email: Agata.Penconek@pw.edu.pl

pokój 324 (III piętro)

telefon 022 234-63-52

==============================================================

Wymiana bilateralna to wymiana międzynarodowa oparta na dwustronnych umowach o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską lub jej Wydziałami a zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego.

Umowy bilateralne o wymianie studentów umożliwiają wyjazd na jeden lub dwa semestry w celu odbycia części studiów za granicą na podstawie ustalonego programu zajęć. Uczestnik wymiany odnosi także inne korzyści, takie, jak:

 • możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w międzynarodowym środowisku,
 • zapoznanie się z systemem kształcenia innego państwa,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie nowych umiejętności oraz konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyczną na gruncie zagranicznym,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • poznanie nowych kultur oraz narodowości,
 • nawiązanie nowych przyjaźni i przeżycie niezapomnianej przygody.

Każda z umów bilateralnych o wymianie studentów zawiera szczegółowe zapisy, które określają ilu studentów i na jakim stopniu studiów może wziąć udział w wymianie, jakie są warunki finansowe i jak długo może trwać pobyt. Na ogół studenci są zwolnieni z czesnego w uczelni przyjmującej, natomiast koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu międzynarodowego i lokalnego oraz ubezpieczenia pokrywają najczęściej we własnym zakresie. Niektóre z uczelni partnerskich oferują studentom bezpłatne zakwaterowanie.

O wymianę w ramach umów bilateralnych mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące kryteria:

 • są zarejestrowani jako studenci Politechniki Warszawskiej,
 • są oficjalnie nominowani przez Politechnikę Warszawską, w tym celu wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody władz Wydziału na aplikowanie,
 • spełniają kryteria wyznaczone przez uczelnię przyjmującą,
 • posługują się w wymaganym (zaawansowanym) stopniu językiem angielskim lub językiem wykładowym uczelni przyjmującej,
 • spełniają inne wymogi wyznaczone zapisami umowy pomiędzy PW a uczelnią partnerską.

 Wydział ma również podpisaną umowę o współpracy z University of Fukui (Japonia). Więcej informacji o dotyczących studiowania na University of Fukui można odnaleźć pod linkiem: https://www.u-fukui.ac.jp/ebook/2024_eng/index.html?pNo=1

==============================================================

Ponadto możliwość wyjazdu istnieje w ramach AIESEC, która jest największą organizacją na świecie, umożliwiającą członkom sprawdzenie się w roli lidera, a także rozwój różnorodnych umiejętności. Umożliwia również wyjazd na płatną praktykę zagraniczną lub wolontariat zagraniczny, do jednego ze 107 krajów świata.

 

AIESEC prowadzi program praktyk od ponad 60 lat. Oferuje wyjazd na praktyki zagraniczne oraz na płatne praktyki. Jednocześnie pomaga w załatwieniu formalności związanych z wyjazdem.

Więcej informacji na stronie AIESEC.

Dominika Frąk – Dudzińska

Koordynator Programu ATHENS

Centrum Współpracy Międzynarodowej

dominika.frak@pw.edu.pl