Sylwetki Absolwentów

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami absolwentek i absolwentów naszego Wydziału, które pozwolą poznać przykładowe perspektywy pracy, która czeka na absolwentów kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej.

Kliknięcie w zdjęcie pozwoli dowiedzieć się więcej o danym absolwencie!

Jeśli jesteś Absolwentką lub Absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej i chciałabyś/chciałbyś zaprezentować na tej stronie swoje dokonania i ścieżkę kariery, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: promocja.ichip@pw.edu.pl.