Karty przedmiotów

KP Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 2 IC.000ISP6112023L (.pdf) Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I stopnia (od 01.10.2020 r.)

rok akademicki 2021/2022

PRZEDMIOT KOD ECTS KARTA
ROK 1 Semestr I (od 2020Z)
Przedmiot HES 1070-IC000-ISP-H10x 2 karta
Wychowanie fizyczne 1070-IC000-ISP-WFx 0 karta (.pdf)
Matematyka 1 1070-IC000-ISP-101 9 karta (.pdf)
Fizyka 1 1070-IC000-ISP-102 4 karta (.pdf)
Chemia 1070-IC000-ISP-103 5 karta (.pdf)
Grafika inżynierska 1070-IC000-ISP-104 2 karta (.pdf)
Technologia informacyjna 1070-IC000-ISP-105 2 karta (.pdf)
Podstawy nauki o materiałach 1 1070-IC000-ISP-106 3 karta (.pdf)
Podstawy obliczeń inżynierskich 1 1070-IC000-ISP-107 3 karta (.pdf)
Semestr II (od 2021L)
Przedmiot HES 1070-IC000-ISP-Hx 2 karta
Wychowanie fizyczne 1070-IC000-ISP-WFx 0 karta (.pdf)
Język obcy 1 1070-IC000-ISP-JOx 4 karta (.pdf)
Matematyka 2 1070-IC000-ISP-205 7 karta (.pdf)
Fizyka 2 1070-IC000-ISP-203 5 karta (.pdf)
Laboratorium chemii 1070-IC000-ISP-210 5 karta (.pdf)
Wstęp do inżynierii chemicznej 1070-IC000-ISP-209 1 karta (.pdf)
Podstawy obliczeń inżynierskich 2 1070-IC000-ISP-208 2 karta (.pdf)
Podstawy obliczeń inżynierskich 2 - projekt 1070-IC000-ISP-207 2 karta (.pdf)
Elektrotechnika i elektronika 1070-IC000-ISP-202 2 karta (.pdf)
ROK 2 Semestr III (od 2021Z)
Przedmiot HES 1070-IC000-ISP-Hx 2 karta
Wychowanie fizyczne 1070-IC000-ISP-WFx 0 karta (.pdf)
Język obcy 2 1070-IC000-ISP-JOx 4 karta (.pdf)
Matematyka 3 1070-IC000-ISP-308 5 karta (.pdf)
Fizyka 3 1070-IC000-ISP-309 2 karta (.pdf)
Podstawy mechaniki płynów 1070-IC000-ISP-310 5 karta (.pdf)
Chemia analityczna 1070-IC000-ISP-311 2 karta (.pdf)
Chemia fizyczna 1070-IC000-ISP-312 5 karta (.pdf)
Chemia organiczna 1070-IC000-ISP-313 2 karta (.pdf)
Przedmioty obieralne 1070-IC000-ISP-OBx 3 karta
Semestr IV (od 2022L)
Język obcy 3 1070-IC000-ISP-JOx 4 karta (.pdf)
Laboratorium chemii fizycznej 1070-IC000-ISP-409 2 karta (.pdf)
Laboratorium chemii organicznej 1070-IC000-ISP-410 2 karta (.pdf)
Wymiana ciepła 1070-IC000-ISP-404 2 karta (.pdf)
Projektowanie procesów przenoszenia ciepła 1070-IC000-ISP-411 3 karta (.pdf)
Termodynamika procesowa 1070-IC000-ISP-406 3 karta (.pdf)
Zagadnienia termodynamiczne w projektowaniu procesowym 1070-IC000-ISP-412 2 karta (.pdf)
Metody numeryczne 1070-IC000-ISP-414 3 karta (.pdf)
Systemy zapewniania jakości 1070-IC000-ISP-415 1 karta (.pdf)
Przedmioty obieralne 1070-IC000-ISP-OBx 8 karta
ROK 3 Semestr V (od 2022Z)
Kinetyka procesowa 1070-IC000-ISP-509 4 karta (.pdf)
Projektowanie procesów przenoszenia pędu i masy 1070-IC000-ISP-510 3 karta (.pdf)
Procesy podstawowe i aparatura procesowa 1 1070-IC000-ISP-511 3 karta (.pdf)
Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 1 1070-IC000-ISP-512 5 karta (.pdf)
Laboratorium termodynamiki procesowej 1070-IC000-ISP-513 3 karta (.pdf)
Podstawy biotechnologii 1070-IC000-ISP-515 2 karta (.pdf)
Podstawy ochrony środowiska 1070-IC000-ISP-514 2 karta (.pdf)
Przedmioty obieralne (Moduł A1/B1) 1070-IC000-ISP-OBx 8 karta
Semestr VI (od 2023L)
Procesy podstawowe i aparatura procesowa 2 1070-IC000-ISP-610 3 karta (.pdf)
Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 2 1070-IC000-ISP-611 4 karta (.pdf)
Laboratorium aparatury procesowej 1070-IC000-ISP-612 5 karta (.pdf)
Laboratorium kinetyki procesowej 1070-IC000-ISP-613 3 karta (.pdf)
Automatyka 1070-IC000-ISP-603 3 karta (.pdf)
Inżynieria reaktorów chemicznych 1 1070-IC000-ISP-614 3 karta (.pdf)
Wstęp do obliczeniowej mechaniki płynów 1070-IC000-ISP-615 3  
Przedmioty obieralne (Moduł A2/B2) 1070-IC000-ISP-OBx 6 karta
ROK 4 Semestr VII (od 2023Z)
Inżynieria reaktorów chemicznych 2 1070-IC000-ISP-707 1 karta (.pdf)
Podstawy projektowania reaktorów chemicznych 1070-IC000-ISP-708 4  
Procesy rozdzielania 1070-IC000-ISP-704 3  
Projektowanie procesów rozdzielania 1070-IC000-ISP-711 3  
Zasady tworzenia technologii przemysłowych 1070-IC000-ISP-709 2  
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych 1070-IC000-ISP-710 2  
Praca dyplomowa inżynierska 1070-IC000-ISP-712 15  

Studia stacjonarne I stopnia (rozpoczęte max. 01.10.2019 r.)

w roku akademickim 2021/2022

PRZEDMIOT KOD ECTS KARTA
ROK 4 Semestr VII (do 2022Z)
Inżynieria reaktorów chemicznych 2 1070-IC000-ISP-707 2 karta (.pdf)
Podstawy projektowania reaktorów chemicznych 1070-IC000-ISP-708 3 karta (.pdf)
Procesy rozdzielania 1070-IC000-ISP-704 3 karta (.pdf)
Projektowanie procesów rozdzielania 1070-IC000-ISP-711 3 karta (.pdf)
Zasady tworzenia technologii przemysłowych 1070-IC000-ISP-709 2 karta (.pdf)
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych 1070-IC000-ISP-710 2 karta (.pdf)
Praca dyplomowa inżynierska 1070-IC000-ISP-712 15 karta (.pdf)