Karty przedmiotów

Informację o kartach przedmiotów/sylabusach dotyczących zajęć realizowanych w ramach studiów I stopnia na WIChiP znajdują się na stronie Asystent PW tutaj.

Hasło i login do katalogu studiów jest taki sam jak są systemu USOSweb.