Praktyki

 

 

 

 

 

 

 

Studencka praktyka przemysłowa jest obowiązkowym elementem programu studiów I stopnia na kierunku: Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

Zgodnie z programem studenckiej praktyki przemysłowej dla tego kierunku minimalny czas trwania praktyki wynosi:

  • dla studentów studiów I stopnia (od semestru 2012Z) – 4 tygodnie,
  • dla studentów studiów II stopnia – praktyka nie jest obowiązkowym elementem programu studiów.

 

Cel i Program Studenckiej Praktyki Przemysłowej Kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa (.pdf)

Cel i Program Studenckiej Praktyki Przemysłowej Kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa - w. ang. (.pdf)

Karta przedmiotu WIChiP PW_Praktyki (.pdf)

 

Wydział organizuje praktyki zbiorowe w:

  • Grupa Azoty S.A. w Puławach i Policach
  • Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie
  • Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie
  • Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Rekrutacja na Praktyki Zbiorowe odbywa się w kwietniu i maju każdego roku (informacje pojawiają się w Aktualnościach na stronie internetowej Wydziału oraz na Wydziałowym Facebooku).

 

Zarządzenie Rektora PW

Zarządzenie nr 45/2021 Rektora PW z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich (.pdf)

Zarządzenie Dziekana WIChiP PW

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana WIChiP PW z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie organizacji praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (.pdf)

 

Przewodnik Studenta - REGULAMIN I ZASADY ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK PRZEMYSŁOWYCH

Przewodnik studenta (.pdf)

Dokumenty do pobrania:

Wniosek (.docx)

Sprawozdanie (.doc)

Sprawozdanie - w. ang. (.doc)

Karta oceny studenckiej praktyki przemysłowej (.pdf)

Karta oceny studenckiej praktyki przemysłowej - w. ang. (.pdf)

Karta oceny osiągnięć efektów uczenia się (.docx) - proszę nie wypełniać ręcznie!!!

Ankieta oceny studenckiej praktyki przemysłowej (.pdf) - zwrot do Dziekanatu Studiów I stopnia

.

Student ma obowiązek dopełnić formalności związane z zaliczeniem praktyki do 30 listopada w roku kalendarzowym, w którym odbyła się praktyka.

 

Zachęcamy do korzystania z oferty Biura Karier PW.

Osoby zainteresowane praktykami zagranicznymi mogą korzystać z oferty IAESTE , a także z oferty programu ERASMUS+.

Więcej informacji na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW .

 

 Dane kontaktowe:

Pełnomocnik Dziekana d/s Praktyk
dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni
Gmach Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1, pok. 504
Tel. 022 234 6319
e-mail: Pawel.Sobieszuk@pw.edu.pl