Praca dla absolwentów

Studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej dają wiedzę, umiejętności i kompetencje otwierające szerokie horyzonty kariery zawodowej. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego czy spożywczego, biurach projektowych i firmach doradztwa technicznego, laboratoriach badawczych i badawczo-rozwojowych, a także w branży biotechnologicznej, ochrony środowiska, energetyki i wielu innych pokrewnych obszarach. Już w trakcie studiów, studenci mają kontakt z przedstawicielami różnych przedsiębiorstw, które współpracują z Wydziałem poprzez udział w wydarzeniach na Wydziale, a także dostarczając nowoczesny sprzęt jako wyposażenie naszych laboratoriów.

Poniżej prezentujemy wybrane spośród wielu firm, z którymi współpracujemy lub w których pracują nasi absolwenci.