Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym NCN OPUS 23

Termin składania ofert: 29 marca 2024

W związku z realizacją projektu pt.: "Wieloskalowe modelowanie numeryczne kondensacji i właściwości mechanicznych aerożeli krzemoorganicznych" finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23 poszukiwane są osoby do pracy w projekcie na stanowisku Stypendysty.

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej – Warszawa
Nazwa stanowiska: Student/ka-Stypendysta/ka
Wymagania:

1. Ukończone studia co najmniej I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna lub pokrewnym;

2. Dobra znajomość zagadnień fizykochemii makromolekuł

3. Doświadczenie w modelowaniu numerycznym zjawisk fizycznych (mile widziana znajomość którejś z następujących metod: Monte Carlo, dynamika molekularna, gruboziarnista (coarse-grained) dynamika molekularna)

4. Umiejętność programowania w dowolnym języku programowania wysokiego poziomu (C/C++, Python, Java lub inne); znajomość pakietów obliczeniowych LAMMPS lub Gromacs będzie dodatkowym atutem

5. Znajomość spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR) – wykonywanie pomiarów i analiza widm – będzie dodatkowym atutem.

6. Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;

7. Dobra znajomość języka polskiego;

8. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury anglojęzycznej.

9. Mile widziane dowody wcześniejszej aktywności naukowej, takie jak: publikacje, współudział w projektach badawczych, postery i prezentacje, uczestnictwo w konferencjach, stypendia, nagrody.

 

Opis zadań:

Celem pracy będzie opracowanie modelu numerycznego opisującego hydrolizę oraz pierwsze etapy kondensacji organoalkoksysilanów o różnej budowie i dla różnego składu mieszaniny reakcyjnej (różna zawartość wody, katalizatorów, surfaktantu), a także  weryfikacja uzyskanych wyników w oparciu o wyniki eksperymentów (występowanie i kinetyka wiązań chemicznych powstających w trakcie reakcji).

Typ konkursu NCN: OPUS LAP – ST8

Termin składania ofert: 29.03.2024

Forma składania ofert: e-mail

Zainteresowani są proszeni o składanie dokumentów w formie elektronicznej na adres  Jakub.Gac@pw.edu.pl  W tytule proszę wpisać: Rekrutacja – Projekt NCN.

Warunki zatrudnienia w projekcie:

  • praca w młodym, międzynarodowym zespole badawczym;
  • duża samodzielność w trakcie realizacji zadań;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w zakresie modelowania numerycznego oraz obsługi nowoczesnego sprzętu pomiarowego;
  • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz krótkich stażach naukowych;
  • Stypendium w wysokości 3300 złotych brutto przez okres 36 miesięcy (warunkiem jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta; w przypadku ukończenia studióo II stopnia możliwe jest podjęcie studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej)

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys (CV);
  • List motywacyjny zawierający oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
  • Spis bibliograficzny autorskich publikacji i prezentacji konferencyjnych.
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna lub pokrewnym

Dokumenty oraz ewentualne zapytania dotyczące projektu lub zatrudnienia proszę kierować na adres:
dr hab. inż. Jakub M. Gac (kierownik projektu)
e-mail: Jakub.Gac@pw.edu.pl

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: pierwsza połowa kwietnia 2024