Szkoła Doktorska i studia III stopnia

Wydział prowadzi stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa. Obecnie Wydział nie prowadzi rekrutacji na studia III stopnia.

Doktoranci chcący otrzymać stopień doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna proszeni są o śledzenie strony Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.