Odwołanie od decyzji stypendialnej

Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

Pobierz plik (.docx)

-------------------------------------------------------------

Informacje uzupełniające

 

Składanie odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych przez Wydziałową Komisję Stypendialną WIChiP PW 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, skierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych przez Wydziałową Komisję Stypendialną WIChiP PW należy składać w Dziekanacie (pok. 179).