Oferta Wydziału

Oferta studiów

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP PW) jest wiodącym w Polsce wydziałem prowadzącym studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Ma silnie ugruntowaną, bardzo dobrą pozycję i renomę w Europie oraz na świecie. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz program nauczania uwzględniający najnowsze trendy światowe gwarantują uzyskanie bardzo dobrych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Wydział prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

Szczegóły w dziale Kandydaci oraz dziale Studia.

Oferta dla szkół

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej organizuje lekcje i pokazy dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem tych zajęć jest zapoznanie uczniów z inżynierią chemiczną, kluczową dziedziną nauk technicznych dotyczącą procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego i biomedycznego. Zgłoszenia szkół należy kierować na adres mailowy: dziekanat@ichip.pw.edu.pl. Zakres prezentacji będzie ustalany stosownie do wieku uczniów.

Wydział uczestniczy również w programie PW Junior. Więcej na ten temat, w tym do kogo jest skierowany, jakie są jego podstawowe założenia oraz jak wziąć w nim udział, można dowiedzieć się z programu emitowanego w Telewizji Polskiej z udziałem Prorektora ds. studenckich Pana Prof. dr hab. Władysława Wieczorka oraz koordynatora programu Pana Pawła Leszka.

Serdecznie zapraszamy Szkoły do współpracy z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.

Dla firm i biznesu

Oferujemy możliwość prowadzenia we współpracy z podmiotami komercyjnymi prac badawczych i pomiarowych w zakresie:

  • analizy wymiarowej cząstek aerozoli i zawiesin ciekłych w zakresie nano- i mikrometrycznym
  • badania morfologii cząstek proszków na podstawie szybkiej mikroskopii elektronowej (powiększenia do 10 000x)
  • określania napięcia międzyfazowego i powierzchniowego (w warunkach równowagowych i dynamicznych)
  • określania właściwości reologicznych płynów

Wydział wykonuje też ekspertyzy techniczne w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych.

Zapytania prosimy kierować na adres oferta.ichip@pw.edu.pl

Wynajem sal

Oferujemy możliwość wynajęcia sal dydaktycznych i konferencyjnych w czasie wolnym od wydziałowych zajęć

- zwykle w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy i wakacje.

Opis sal

Audytorium AI

Liczba miejsc: 144, dwie tablice kredowe, dwie tablice białe, komputer, ekran i projektor (złącza VGA i HDMI, rozdzielczość 1920 x 1200, format 16:10), nagłośnienie, zdalnie sterowane zasłony

Audytorium AII

Liczba miejsc: 144, dwie tablice kredowe, dwie tablice białe, komputer, ekran i projektor (złącza VGA i HDMI, rozdzielczość 1280 x 800, format 16:10), nagłośnienie, zdalnie sterowane zasłony, klimatyzacja

Sale ćwiczeń nr 1, 2 i 5

Każda sala - liczba miejsc: 28, tablica kredowa

Ekran i projektor multimedialny (złącza VGA i HDMI, rozdzielczość 1280 x 800, format 16:10)

Sala ćwiczeń nr 4

Liczba miejsc: 70, tablica kredowa

Ekran i projektor multimedialny (złącza VGA i HDMI, rozdzielczość 1280 x 800, format 16:10)

Sale ćwiczeń nr 6 i 7

Każda sala - liczba miejsc: 28, tablica kredowa

Ekran i projektor multimedialny (złącze VGA, rozdzielczość 1024 x 768, format 4:3)

Sala wykładowa nr 121

Liczba miejsc: 64, tablica kredowa, ekran i projektor (złącza VGA i HDMI, rozdzielczość 1280 x 800, format 16:10)

Sala wykładowa nr 166

Liczba miejsc: 52, tablica kredowa, ekran i projektor (złącza VGA i HDMI, rozdzielczość 1280 x 800, format 16:10)

Kreślarnia - sala przygotowana do nauczania rysunku technicznego i grafiki inżynierskiej

Liczba stanowisk: 36, tablica kredowa, plansze i modele dydaktyczne

Sala konferencyjna nr 191

Liczba miejsc: 30, ruchoma tablica biała, ekran i projektor (złącze VGA, rozdzielczość 1024 x 768, format 4:3), klimatyzacja

Zapraszamy do galerii zdjęć sal dydaktycznych i konferencyjnych

Orientacyjny koszt wynajęcia sali wynosi 150 zł/godz.

Wydział jest położony w centrum Warszawy, z dogodnym dojazdem komunikacją miejską
i własnymi pojazdami - zobacz adres i mapę. Posiadamy własny parking płatny 3 zł/godz, płatny również w dni wolne od pracy.

Zapytania prosimy kierować na adres: oferta.ichip@pw.edu.pl