Badania okresowe

Badania okresowe

Zarządzenie Rektora PW nr 41/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej  nakłada obowiązek terminowego wykonywania okresowych badań lekarskich.

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

 

Na badania studenci są kierowani na podstawie skierowań wystawionych przez dziekanat.

Wystawione skierowanie ważne jest przez 7 dni i w tym czasie należy dokonać rejestracji w przychodni Center Med.

 

O zblizającym się terminie końca ważności badań informowania są Państwo w systemie Wirtualnego Dziekanatu po zalogowaniu (obecnie przypomnienie jest aktywowane na 90 dni przed upływem terminu ważności badań). Apelujemy o regularne sprawdzanie ważności badań i zgłaszanie się po skierowanie do dziekanatu, gdy zajdzie potrzeba ich wykonania.

 

Osoby, które mają w perspektywie dłuższą nieobecność (np. wyjazd stażowy, praktykę) proszone są o sprawdzenie ważności badań i w razie potrzeby kontakt z Dziekanatem w celu wystawienia skierowania i wykonania badań we wcześniejszym terminie.

 

Przypominam, że badania okresowe w zakresie zgodnym z profilem studiów są obowiązkowe.

Brak badań pozbawia studenta możliwości uczestnictwa w zajęciach.