Ubezpieczenia

Studenci Politechniki mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów.

Ubezpieczenie NNW ma charakter dobrowolny. Każdy może z niego zrezygnować, może też wybrać inną firmę.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych.

Po co się ubezpieczać?

Powód dla ubezpieczenia się jest prosty: w razie wypadku (złamanie, zwichnięcie) lub innego zdarzenia (zawał, krwotok, pogryzienie przez psa, odmrożenie, pobyt w szpitalu) - firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie, które w dużej mierze rekompensuje poniesione dodatkowo koszty (materiałów rehabilitacyjnych, przejazdów, itp.).

Przypominamy, że posiadanie ubezpieczenia NNW jest obowiązkowe dla studentów odbywających praktyki zawodowe (zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW).

A zatem osoby, które mają takie plany w nadchodzącym roku akademickim, zachęcamy do zawarcia ubezpieczenia już teraz.

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2023/2024

--------------------------------------------------------------------