Studia I stopnia

W procesie rekrutacji kandydatów na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:

  • matematyka,
  • fizyka, chemia, biologia lub informatyka (jeden do wyboru),
  • język obcy.

Do przystąpienia do konkursu wymagane jest posiadanie ocen z co najmniej jednego z wymienionych przedmiotów. Na podstawie uzyskanych wyników egzaminu maturalnego kandydaci uzyskują pewną liczbę punktów konkursowych, która wynika z przeliczenia ocen ze wskazanych przedmiotów. Przyjęcia na studia dokonywane są na podstawie listy rankingowej uzyskanej sumy punktów konkursowych.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej:

Upoważnienie 2024/2025 (.pdf, 117,82 kB)