Studia doktoranckie

Na studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej można aplikować poprzez Szkołę Doktorską Politechniki Warszawskiej.