Zespoły badawcze

Z informacjami na temat działających na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Zespołów Badawczych można się zapoznać w katalogu oraz na poniższych stronach internetowych każdego z Zespołów.

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Laboratorium Inżynierii Biomedycznej, BioMedLab

Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Zespół Inżynierii Produktu

Laboratorium Płynów w Stanie Nadkrytycznym, SCF-LAB

Zakład Procesów Rozdzielania

Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej

Międzyzakładowe zespoły badawcze

Laboratorium Mechaniki Aerozoli, AEROLAB

Zespół Badawczy Membran i Procesów Membranowych, Membrane Research Group