Programy strukturalne

Bieżące informacje dotyczące funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych można znaleźć na stronie internetowej Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej .

Programy strukturalne realizowane na Wydziale

Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów

Projekt finansowany w ramach Programu INGA przez NCBR i PGNiG.

Termin zakończenia projektu: 30 czerwca 2022 r.

Modernizacja energetyczna budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Projekt inwestycyjny Politechniki Warszawskiej dofinansowany w ramach I Osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działania 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.

Termin zakończenia projektu: 31 marca 2021 roku.

Program Rozwojowy PW

Zadanie nr 17 (staże i praktyki studenckie).

Zadanie nr 30 (modyfikacja materiałów dydaktycznych dla specjalności „Procesy i produkty biomedyczne”).

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

Wyposażenie badawcze Laboratorium Modelowania Procesów Fizjologicznych i Sztucznych Narządów (w jego skład wchodzą m.in. Laboratorium Mechaniki Aerozoli i Laboratorium Inżynierii Biomedycznej).

Laboratorium Grafenowe LG PW – zaplecze wytwarzania standaryzowanego grafenu płatkowego o określonej funkcjonalności

Termin zakończenia: 30 listopada 2015 r.

Projekt inwestycyjny PW dofinansowany w ramach Działania 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013.

Inne informacje

Informacja o szkoleniu: Przygotowanie do realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

  • Warszawa, 18 września 2013, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Pawia 55, godz. 10:00–15:00.
  • Szkolenie płatne (230 zł). Więcej informacji (.doc)

Szkolenie dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Jego celem jest zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia niepełnosprawnych studentów. Szkolenie odbędzie się 23.05.2014 w godzinach 8:30–15:00. Więcej informacji na stronie: http://www.pr.pw.edu.pl/zadania-projektu/osoby-niepelnosprawne/przygotowanie-kadry-akademickiej-pw-do-pracy-z-osobami-niepelnosprawnymi/szkolenia-dla-kadry-akademickiej/