Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Witamy na stronie Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie zostało założone 22 kwietnia 2010 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • promocja i popularyzacja osiągnięć Wydziału oraz jego absolwentów,
 • krzewienie wzajemnie korzystnej łączności między Wydziałem i absolwentami oraz przyjaciółmi Wydziału,
 • wspieranie wysiłków władz Wydziału na rzecz jego rozwoju,
 • utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów Wydziału, krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich,
 • wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków Stowarzyszenia,
 • inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów w oparciu o Wydział.

Dane Stowarzyszenia

Postanowieniem Sądu z dnia 30.09.2010 Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367015.

Regon: 142617779. NIP: 7010262314

Organy stowarzyszenia

Zarząd:

 • Roman Krzywda – Prezes Zarządu
 • Paweł Bielski – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Gierej – Sekretarz
 • Artur Poświata – Skarbnik
 • Piotr Włodarski
 • Tomasz Wąsowski

Komisja Rewizyjna:

 • Piotr Machniewski
 • Władysław Moniuk
 • Grzegorz Pieniak

Dokumenty założycielskie

Członkowie założyciele:

 • Paweł Bielski
 • Maciej Gierej
 • Dorota Gierej
 • Marek Haliniak
 • Magdalena Jasińska
 • Wojciech Konarski
 • Wojciech Kowaliński
 • Roman Krzywda
 • Piotr Machniewski
 • Eugeniusz Molga
 • Władysław Moniuk
 • Wojciech Piątkiewicz
 • Grzegorz Pieniak
 • Artur Poświata
 • Marek Roguski
 • Zbigniew Szwast
 • Maciej Szwast
 • Tomasz Wąsowski
 • Piotr Włodarski