Sieć komputerowa WIChiP

Data ostatniej aktualizacji: 29.01.2022

Regulamin:

Każdy użytkownik sieci komputerowej na WIChiP jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Sieci Komputerowej Politechniki Warszawskiej. Regulamin ten jest dostępny na stronie Politechniki Warszawskiej w dziale Przepisy i Zarządzenia:

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Regulaminy/Regulamin-sieci-teleinformatycznej-Politechniki-Warszawskiej2

Każdy użytkownik sieci komputerowej jest zobowiązany do korzystania tylko z legalnego oprogramowania.

Zabronione jest samowolne modernizowanie sieci komputerowej (okablowanie, gniazdka sieciowe) jak i samowolne podłączanie do sieci komputerowej przełączników (switch), routerów oraz innych urządzeń sieciowych.

Ustawienia sieci komputerowej:

Adres IP oraz inne ustawienia sieci komputerowej są przydzielane automatycznie poprzez serwer DHCP. Używanie innego adresu IP niż przydzielony jest naruszeniem Regulaminu Sieci Komputerowej.

Ustawienia sieci komputerowej dla serwerów obliczeniowych i drukarek sieciowych:

  • adres IP: 194.29.133.XXX (przyznawany indywidualnie)
  • nazwa komputera: YYY
  • maska sieci: 255.255.255.0
  • bramka sieci: 194.29.133.2
  • DNS: 194.29.133.5
  • 2 DNS: 194.29.133.3 (ustawienie 2 DNS jest konieczne do prawidłowego działania sieci)

Konta pocztowe:

Wszyscy pracownicy Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej posiadają konta w centralnym systemie poczty elektronicznej Politechniki Warszawskiej.

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Poczta-elektroniczna

Oprogramowanie wydziałowe:

Informacje o oprogramowaniu zakupionym przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej znajdują się w zakładce Oprogramowanie wydziałowe, dostępnej po zalogowaniu się na stronie wydziałowej.

Oprogramowanie ogólnouczelniane udostępnianie przez CI (Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej):

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania

Oprogramowanie w ramach akademickiej licencji Microsoft Imagine

W ramach tego licencji wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci w ramach dydaktyki mogą korzystać z darmowego dostępu do systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz wybranych programów.

W celu uzyskania dostępu do oprogramowania firmy Microsoft należy utworzyć konto na platformie Azure:

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

W czasie rejestracji należy zalogować się za pomocą konta pocztowego Politechniki Warszawskiej.

Sieć bezprzewodowa Politechniki Warszawskiej:

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Siec-WIFI-PW