Rekrutacja

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW prowadzona jest rekrutacja na studia stacjonarne:

  • I stopnia (inżynierskie) rozpoczynające się w semestrze zimowym,
  • II stopnia (magisterskie) rozpoczynające się w semestrze letnim,
  • III stopnia (doktoranckie) zaczynające się w semestrach zimowym i letnim.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia I i II stopnia znajdują się na stronie Kandydaci na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej można znaleźć tutaj (.pdf)

Harmonogram rekrutacji

Pobierz plik (pdf, 135,38 kB)