Krzysztoforski Jan, dr inż.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Kierownik Laboratorium Płynów w Stanie Nadkrytycznym (SCF-LAB)

Sekretarz Rady Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Pokój: 411

Telefon: 22 234 64 38

E-mail: jan.krzysztoforski@pw.edu.pl

Zespoły badawcze:

Terminy konsultacji:

Semestr zimowy: czwartek 10:15-11:00, piątek 13:15-14:00

Semestr letni: poniedziałek 9:15-10:00, środa 15:15-16:00

Uwaga: konsultacje można zrealizować w trybie stacjonarnym lub zdalnym (MS Teams). Proszę o mailowe zapisy na konsultacje z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Publikacje

Materiały dydaktyczne:

Materiały dostępne na uczelnianej platformie LeOn.