Katarzyna Dąbkowska-Susfał, dr inż.

adiunkt badawczo-dydaktyczny

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia

Członek Rady Wydziału

Społeczny Inspektor Pracy

(zapraszam pracowników WIChiP do odwiedzania strony SIP)

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 515

Telefon: 22 234 6272

E-mail: Katarzyna.Dabkowska@pw.edu.pl

Termin konsultacji: czwartki 10:15 -12:00

Prowadzone zajęcia:

  • Podstawy biotechnologii - wykład dla studentów kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa (dostęp do materiałów dydaktycznych);
  • Biorafinerie lignocelulozowe - wykład i projekt dla studentów kierunku Biogospodarka WIBHiIS;
  • Biochemia - laboratorium dla studentów kierunku Biotechnologia WCh;
  • Techniki hodowli mikroorganizmów - laboratorium dla studentów kierunku Biotechnologia WCh;
  • Inżynieria bioprocesowa - wykład dla studentów kierunku Biotechnologia, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski (dostęp do materiałów dydaktycznych)

Publikacje