Studia III stopnia

Wydział prowadzi stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa. Obecnie Wydział nie prowadzi rekrutacji na studia III stopnia, doktoranci chcący otrzymać stopień doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna proszeni są o śledzenie strony Szkoły Doktorskiej nr 1 Politechniki Warszawskiej.