AKTUALIZACJA: Praktyki zbiorowe 2024

Szanowni Studenci, zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną ofertą praktyk zbiorowych dla studentów WIChiP. Lista tematów w rozwinięciu aktualności. Lista nie jest ostateczna, informacje dotyczące nowych ofert będą sukcesywnie przekazywane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Zapisy na praktyki zbiorowe osobiście pokój 179 (p. Karolina Kula) do 15 maja 2024 roku (środa).

UWAGA! Ze względu na duże zainteresowanie "praktykami zbiorowymi" o kolejności dostania się na praktyki będzie decydował rok studiów (3 rok ma pierwszeństwo) oraz średnia ocen z roku studiów poprzedzającego obecny rok studiów kandydata (np. dla studenta 3 roku będzie brana pod uwagę średnia z 2 roku studiów).

Lp. Temat Ilość Termin praktyk Miejsce Dział Uwagi
1. Wytwarzania substancji czynnych [API] do produktów leczniczych w reżimie Dobrej Praktyki Wytwarzania[GMP] w skali kilolab. 1 08.07.2024 - 04.08.2024 IChP DEPARTAMENT Produktów Farmaceutycznych Dział Minisyntez  
2. Wytwarzania substancji czynnych [API] do produktów leczniczych w reżimie Dobrej Praktyki Wytwarzania[GMP] w skali kilolab. 1 08.07.2024 - 04.08.2024 IChP DEPARTAMENT Produktów Farmaceutycznych Dział Minisyntez  
3. Analityka przemysłowa z zastosowaniem metod chromatograficznych 1 02.09.2024 - 29.09.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Chemicznej Sekcja Analityki Przemysłowej i Biodegradacji  
4. Analityka przemysłowa z zastosowaniem metod chromatograficznych 1 02.09.2024 - 29.09.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Chemicznej Sekcja Analityki Przemysłowej i Biodegradacji  
5. Zakres praktyk obejmuje procesy katalityczne oraz operacje jednostkowe procesów oczyszczania i rozdziału oraz badania and powiększaniem skali 1 06.2024 - 09.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Chemicznej po 2 osoby w tym samym terminie
6. Zakres praktyk obejmuje procesy katalityczne oraz operacje jednostkowe procesów oczyszczania i rozdziału oraz badania and powiększaniem skali 1 06.2024 - 09.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Chemicznej po 2 osoby w tym samym terminie
7. Zakres praktyk obejmuje procesy katalityczne oraz operacje jednostkowe procesów oczyszczania i rozdziału oraz badania and powiększaniem skali 1 06.2024 - 09.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Chemicznej po 2 osoby w tym samym terminie
8. Zakres praktyk obejmuje procesy katalityczne oraz operacje jednostkowe procesów oczyszczania i rozdziału oraz badania and powiększaniem skali 1 06.2024 - 09.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Chemicznej po 2 osoby w tym samym terminie
9. Zapoznanie z syntezą, modyfikacjami i przetwórstwem polimerów; biomateriały polimerowe w przemyśle. 1 01.08.2024 - 31.08.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Polimerów Sekcja Syntezy i Modyfikacji Polimerów  
10. Przetwórstwo polimerów 1 15.07.2024 - 11.08.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Polimerów Sekcja Przetwórstwa Polimerów  
11. Przetwórstwo polimerów 1 15.07.2024 - 11.08.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Polimerów Sekcja Przetwórstwa Polimerów  
12. Inżynieria Genetyczna i Biosynteza 1 15.07.2024 - 11.08.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii Sekcja Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy  
13. Inżynieria Genetyczna i Biosynteza 1 15.07.2024 - 11.08.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii Sekcja Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy  
14. Procesy katalityczne oraz operacje jednostkowe procesów oczyszczania i rozdziału oraz badania nad powiększaniem skali 6 01.06.2024-30.06.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Chemicznej praktyki w systemie zmianowym w godz. 7-19
15. Procesy katalityczne oraz operacje jednostkowe procesów oczyszczania i rozdziału oraz badania nad powiększaniem skali 6 01.07.2024-31.07.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Chemicznej praktyki w systemie zmianowym w godz. 7-19
16. Procesy katalityczne oraz operacje jednostkowe procesów oczyszczania i rozdziału oraz badania nad powiększaniem skali 6 01.08.2024-31.08.2024 IChP GRUPA BADAWCZA Technologii Chemicznej praktyki w systemie zmianowym w godz. 7-19