Anna Jackiewicz-Zagórska uzyskała stopień doktora habilitowanego

Z wielką radością i dumą informujemy, że 14 maja dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Stopień ten został przyznany za osiągnięcia w tematyce transportu i depozycji cząstek aerozolowych w filtrach włókninowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!