Dr hab. inż. Maciej Szwast z grantem w inicjatywie EUREKA

Zespół prowadzony przez dr hab. inż. Macieja Szwasta, profesora uczelni, w konsorcjum z Polymemtech sp. z o.o., otrzymał w konkursie EUREKA 2022 dofinansowanie badań w wysokości 1 500 000,00 PLN. Dofinansowany projekt zakłada „Opracowanie nowoczesnej multifunkcjonalnej technologii filtracyjnej w oparciu o sztuczną inteligencję”. Szczegóły konkursu oraz wyniki można znaleźć na stronie NCBR. Gratulujemy i czekamy na pierwsze wyniki prac badawczych i rozwojowych!

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

W realizację projektu zaangażowane będą też instytucje z Niemiec: Hohenstein Institute for Textile Innovation, Atec Automatisierungstechnik GmbH i Jung Electronic GmbH, finansowane ze środków inicjatywy EUREKA przeznaczonych dla niemieckich jednostek badawczych i przedsiębiorstw.