Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej jest otwarta

Z radością informujemy, że rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej jest już otwarta i potrwa do 26 lipca 2024. Rekrutacja do naszej Szkoły Doktorskiej odbywa się w formie konkursu, w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych. Zapisy na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 są prowadzone w 15 dyscyplinach. Na kandydatów czeka 115 miejsc, z czego 9 miejsc w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Do Szkoły Doktorskiej PW może aplikować osoba, która:

  • ma tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju, 
  • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę co najmniej dobrą,
  • nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej.

Rejestracja kandydatów do szkoły Doktorskiej odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu IRK

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł. 

Więcej szczegółów dotyczących procesu rekrutacji można znaleźć tutaj.