Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Zdjęcie przedstawia studentów podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej odbędzie się w poniedziałek, 2 października 2023 roku, o godzinie 13:30, w Audytorium AII w Gmachu Wydziału przy ul. Waryńskiego 1. Przypominamy, że obecność nowo przyjętych studentów jest obowiązkowa i wymaga potwierdzenia (w formie odpowiedzi zwrotnej na wiadomość emailową skierowaną przez Dziekanat). 

Program uroczystości znajduje się w rozwinięciu aktualności.

Program uroczystości: 

  1. Hymn Państwowy
  2. Otwarcie uroczystości i powitanie gości 
  3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
  4. Wystąpienie przedstawiciela Władz Uczelni 
  5. Wręczenie nagród JM Rektora PW 
  6. Immatrykulacja studentów I roku 
  7. Wystąpienie Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu 
  8. Wystąpienie Przewodniczącego Koła Naukowego IChiP Venturi 
  9. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Ewy Dłuskiej pt. "Emulsje wielofunkcyjne - odpowiedź nowoczesnej inżynierii chemicznej na potrzeby cywilizacji" 
  10. Gaudeamus