Wybory 2024

Informacje o wyborach dostępne są na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Informacje Wydziałowego Kolegium Elektorów

Uchwała nr 1 Wydziałowego Kolegium Elektorów w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie ustalenia listy kandydatów na Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW -

Uchwała nr 1 (.pdf, 145,68 kB)

Karta do zadawania pytań do prekandydata na dziekana -

Karta pytań (.pdf, 73,76 kB)

Formularze zgłoszeń i zgody kandydatów na funkcję dziekana

Formularz zgody kandydata (.pdf, 330,65 kB)

Formularze zgłoszeń i zgody kandydatów na funkcję prodziekana

Formularz zgody kandydata (.pdf, 324,22 kB)

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej (nr 9) - 

link do uchwały (.pdf, 610,02 kB)

Paweł Gierycz - przewodniczący

Agata Dorosz

Maria Jarząbek-Karnas

Łukasz Werner

Bartosz Sobolewski

Terminarz wyborczy -

załącznik (.pdf, 155,42 kB)

Protokoły wyborcze:

PROTOKÓŁ nr 1 (.pdf, 552,48 kB)

- Wybory bezpośrednie jednego przedstawiciela w Senacie PW z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (grupa A)

PROTOKÓŁ nr 2 (.pdf, 1,38 MB)

- z wyborów przedstawicieli pracowników do Senatu, kolegium elektorów do wyboru Rektora, pośrednich kolegiów elektorów, Rady Wydziału Wydziałowego Kolegium Elektorów

PROTOKÓŁ nr 3 (.pdf, 606,54 kB)

- z wyborów uzupełniających przedstawicieli Rady Wydziału (grupa C)

Wzory dokumentów: